Úvod » Soukromý prodej » Školáci bez roušek a testů » Školáci bez roušek a testů - výslovný zákaz testování


        

Školáci bez roušek a testů - výslovný zákaz testování

skladem

 

Skladem: 998 ks
Číslo produktu: 00003

do košíku:
  ks  
VYPSAT A DÁT DO ŠKOLY!! Kopírujte šiřte ❗❗❗
VÝSLOVNÝ ZÁKAZ
V……………………....................................... dne ……………………
Vážená paní ředitelko / pane řediteli,
já, zákonný zástupce …......................................................................................, narozen/a........... ….........................,
trvale bytem...........................................................................................................................................................................
dítěte....................................................................................…………………………., narozené/ho…………………………….
trvale bytem:..........................................................................................................................................................................
VÝSLOVNĚ ZAKAZUJI,
aby mé dítě bylo podrobeno odběru tělních tekutin, tedy PCR, či jakékoliv jiné testy, k prokazování jakýchkoliv infekcí u mého dítěte (např. sliny, výtěr z nosu, krku, úst, odběr krev, moč apod.) a to i v případě, že nastane situace, kdy dítě začne projevovat známky infekce.
U nezletilých obecně platí, že v souladu se zákonem č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni, má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem pro tento úkon. To platí i v případě, kdy je dítě ve škole. Výslovně zakazuji, aby na základě Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti (dále jen „Úmluva o lidských právech a biomedicíně“) byl proveden jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví na mém dítěti bez mého souhlasu.
Svůj VÝSLOVNÝ ZÁKAZ opírám také o zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník, konkrétně o ustanovení § 93 a 94, které mj. uvádí, že nikdo nesmí mimo případ stanovený zákonem, zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu (v tomto případě bez souhlasu zákonného zástupce).
Vyzývám vás, paní ředitelko / pane řediteli, předložit tento můj VÝSLOVNÝ ZÁKAZ neprodleně a bez vyzvání všem osobám, které by tato ošetření, odběry, úkon nařídily, nebo samy chtějí vykonávat, nebo tím pověřily třetí stranu.
Toto vyžaduji i pro případ jakéhokoliv úkonu souvisejícího s možným nátlakem, šikanou, či vydíráním mého dítěte (viz níže). O všech událostech chci být okamžitě informován i v případě, že se budete domnívat, že se mé dítě nachází ve stavu ohrožení života, a chtěl/a byste tak konat úkon, čin v rozporu s tímto mým VÝSLOVNÝM ZÁKAZEM.
Žádám vás tímto, abyste informoval/a všechny zaměstnance školy a třetí osoby, které mohou přijít s mým dítětem do styku o tomto mém VÝSLOVNÉM ZÁKAZU.
Vážená paní ředitelko / pane řediteli, berte na vědomí že odpovědnost za nařízení, které bude v rozporu s mým VÝSLOVNÝM ZÁKAZEM je a bude požadována na vás. Zaměstnanci školy, kteří budou tolerovat a případně umožní jakoukoliv fyzickou či psychickou manipulaci s mým dítětem, které je v rozporu s tímto dokumentem, se mohou vystavit možnému trestnímu stíhání. Tímto VÝSLOVNĚ ZAKAZUJI poskytování osobních údajů zákonných zástupců a mého dítěte třetím osobám (Zákon o GDPR).
Žádám, aby tento můj výslovný zákaz byl založen do „školní složky dítěte“. Seznamte, prosím, s tímto mým VÝSLOVNÝM ZÁKAZEM veškeré zaměstnance i třetí osoby, které přijdou do styku s mým dítětem.
Ve svém VÝSLOVNÉM ZÁKAZU se dále opírám o podpůrné zákony pro výše uvedené:
Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, v § 175 – Vydírání, uvádí:
„Kdo jinému násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců – 4 léta nebo peněžitým trestem.“
Pokud mému dítěti hrozí, v případě odmítnutí testování, omezení povinné školní docházky, domnívám se, že toto jednání vykazuje znaky přečinu Útisku dle ust. § 177, zákona č. 40/2009 Sb.:
„ Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“
Rovněž se domnívám, že výše uvedeným jednáním se může naplnit skutková podstata zločinu Neoprávněné odebrání tkání a orgánů dle § 164, zákona č. 40/2009 Sb., neboť dle tohoto § 164, zákona č. 40/2009 Sb., je trestná i příprava.
Testování nesmí probíhat bez souhlasu zákonných zástupců, tedy rodičů. Tím, že dítě neabsolvuje plošné testování, mu není možné odepřít právo na vzdělání, tedy pobyt ve škole, a nesmí být vyřazeno ani ze školky – v prvním případě se jedná o porušení ústavního práva na vzdělání a ve druhém případě o bezdůvodnou diskriminaci.
Údaje o zákonném zástupci žáka:
Matka
Jméno a příjmení: ….............................................................................................................................
datum narození:.....................................................................................................................................
Bydliště: ….........................................................................

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.